SEMINÁŘE Reiki I. a II. stupeň

Reiki II 13.5. 2017, Svitavy
Reiki I 14.5. 2017, Svitavy
Reiki I 29.4. 2017, Litomyšl
Reiki II 3.6. 2017, Litomyšl
Na Reiki semináře se přihlašujte průběžně, i když nejsou aktuálně vypsány termíny!!!
Přihlášky na tel. 605 519 943 nebo emailu: david.bulva@seznam.cz

O REGRESNÍ TERAPII

Regresních terapií je více druhů. Tento web se zabývá výhradně Hlubinnou abreaktivní psychoterapií podle A. Dragomireckého.

Co je Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP)?

HAP je účinnou alternativní metodou řešení fyzických a psychických problémů, napomáhající k duchovnímu růstu a rozvoji člověka. Vyhledává pomocí asociací v paměti člověka minulé traumatické události, které mají negativní vliv na jeho současný život, a ty pak zpracovává. Princip HAP popisuje podrobně její zakladatel, Ing. Andrej Dragomirecký, na svých internetových stránkách zde.

Jaké konkrétní problémy umí HAP řešit?

Pomocí HAP lze řešit např. pocity bezmoci, nejistoty, strachy a fobie (např. z výšek, vody, uzavřených prostor, z různých živočichů atd.), vztahové problémy, trauma ze ztrát (např. smrt blízké osoby, rozchody, pracovní postavení), trauma z úrazů a operací, závislosti, nejrůznější nevysvětlitelné tělesné bolesti, fantomové bolesti, migrény, sexuální poruchy, poruchy zraku, nespavost, nutkavé chování, zlozvyky, poruchy příjmu potravy a mnohé další psychické a psychosomatické potíže.

Je HAP nějak nebezpečná?

Nikoliv, Během sezení je klient při vědomí, tudíž si všechny události ze sezení pamatuje a plně si uvědomuje vše, co se během sezení děje.

Pracuje HAP s tzv. minulými životy?

HAP pracuje s faktem, že do paměti člověka se ukládá vše, co vnímají jeho smysly a to jak vědomě, tak i nevědomě. Vše tohle lze pomocí asociativního vybavování nalézt. Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasické vzpomínání si, je možné si vybavit i takové události a okolnosti, které lze vzhledem ke své povaze (evidentně se např. odehrávají ve středověku) považovat za tzv. minulé životy. Fakt, zda klient chápe danou událost jako minulý život či nikoliv, není důležitý. Podstatný je terapeutický účinek metody.

Jak se na sezení připravit?

Především je dobré přijít s odhodláním svůj problém skutečně řešit. O další se již postará terapeut. Klient by měl přijít přiměřeně sytý, aby jej během delšího sezení netrápil hlad; pití je připraveno, možnost kdykoliv navštívit toaletu je samozřejmostí. Doporučen je pohodlný neformální oděv.

Jak terapeutické sezení probíhá?

První sezení začíná rozhovorem, při kterém klient seznámí terapeuta s daným problémem a terapeut klienta s průběhem sezení a terapeutickým postupem. Jedno sezení trvá zpravidla 3 hodiny, vyjímečně může být i delší (zejména první sezení).  V průběhu regrese klient sedí v pohodlném křesle a po celou dobu samotné regrese má zavřené oči, přičemž jej terapeut cíleně vede k příčině problému, která se po nalezení zpracovává. Počet sezení, potřebných k vyřešení problému, je individuální, zpravidla je třeba více než jedno.

Pro koho není HAP vhodná?

Regresi může absolvovat prakticky kdokoliv, kdo je schopen verbální komunikace, tj. kdo může s terapeutem vést rozhovor. Je vyloučeno, aby byl klient při sezení pod vlivem návykových látek nebo halucinogenů. Minimálně dva dny před sezením by klient neměl konzumovat žádný alkohol. Užívá-li klient psychofarmaka, je třeba, aby na tuto skutečnost terapeuta předem upozornil! Není vhodné v den sezení užívat léky s tlumícím nebo sedacím účinkem (na bolest, na spaní apod).

Je vždy nutné, aby klient, jehož problém má být řešen, byl sezení osobně přítomen?

Přinejmenším je to vhodné, přesto však HAP zná postupy, které lze aplikovat i bez přítomnosti samotného klienta. Na dálku lze pracovat přes tzv. médium, kterým může být klientův blízký, popř. jakýkoliv jiný člověk, ochotný jako médium fungovat. Tento způsob práce se používá zejména u malých dětí, u nemohoucích osob či u osob, kterým je z jiných důvodů znemožněno mluvit.

Jak lze výsledky HAP poznat?

Výsledek HAP lze poznat velmi jednoduše. U fyzických problémů bolesti zkrátka odezní, či se jejich intenzita výrazně sníží, symptomy potíží zmizí nebo se výrazně zkorigují. Stejné je to u problémů psychického původu.

Pracuje HAP s fenoménem tzv. přivtělených duší?

Ano, pracuje. Pokud příčina problému vězí právě v tzv. přivtělené duši, pak není mnohdy samotná regrese tak účinná, člověk si špatně vybavuje apod. Zkušený terapeut však vliv přivtělené duše nebo jiné astrální entity dokáže spolehlivě identifikovat (buď během regrese samotné nebo již před ní) a podle toho pak také s klientem pracuje. O převtělených duších a jejich vlivu se více můžet dozvědět zde.

 

Aktuality

PŘEDNÁŠKA v Letovicích 29.3.2017 "REGRESNÍ TERAPIE aneb do minulosti našich duší"

06.02.2017 09:22
Seznámíte se s terapeutickou metodou, která umí vyřešit Vaše psychické i fyzické problémy a zároveň Vás nechá poznat hlubokou minulost, sahající až do předchozích životů. Poznáte techniku a princip terapeutické práce REGRESNÍ TERAPIE, uslyšíte příběhy z...

ASTROVÍKEND Litomyšl 8. a 9.4. (PŘEDNÁŠKA 8.4.)

04.03.2017 10:54
Během Astrovíkendu budete mít možnost navštívit můj stánek, kde budu poskytovat bezplatné poradenství. 8.4. v sobotu v 15:30 také proběhne má přednáška "Jak na bolest a stres jednoduše aneb seznamte se s EFT"    

PŘEDNÁŠKA ve Svitavách 10.4.2017 "REGRESNÍ TERAPIE aneb do minulosti našich duší"

19.02.2017 19:55
Seznámíte se s terapeutickou metodou, která umí vyřešit Vaše psychické i fyzické problémy a zároveň Vás nechá poznat hlubokou minulost, sahající až do předchozích životů. Poznáte techniku a princip terapeutické práce REGRESNÍ TERAPIE, uslyšíte příběhy z...

PŘEDNÁŠKA v Litomyšli 11.4.2017 "Práce s energií jednoduše"

04.03.2017 10:56
Na přednášce se dozvíte o energetickém systému lidského těla, co se děje, je-li v něm porucha a jak ji odstranit, které terapeutické metody jsou k tomu vhodné, a jak s nimi pracovat, abychom si i sami pomohli od negativních emocí a somatických projevů...

NOVÝ ČLÁNEK

Důležitost zpětné vazby v terapii

26.09.2016 21:17
Ať už se jedná o EFT nebo regresi, je zpětná vazba (informace o tom, jak se klient cítí po prvním sezení) a dokončení terapeutického procesu pro úspěch terapie zcela zásadní. Budeme-li hovořit o technice regresní terapie, je vyjímečné, aby bylo jedno zadání (problém, s kterým klient přišel)...

NUTKAVÉ PŘEJÍDÁNÍ (chorobná žravost)

03.03.2016 14:45
Žena, 50 let, váha 155 kg, trpící silným nutkáním přejídat se, zejména v emočně vypjatých situacích (jak sama říká, „byla jsem schopná v rozčílení naráz sníst, co jsem jen uviděla, třeba tabulku čokolády a sklenici kyselého zelí“), což má negativní efekt na její vysokou váhu, se kterou...