O REGRESNÍ TERAPII

Regresních terapií je více druhů. Tento web se zabývá výhradně Hlubinnou abreaktivní psychoterapií podle A. Dragomireckého.

Co je Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP)?

HAP je účinnou alternativní metodou řešení fyzických a psychických problémů, napomáhající k duchovnímu růstu a rozvoji člověka. Vyhledává pomocí asociací v paměti člověka minulé traumatické události, které mají negativní vliv na jeho současný život, a ty pak zpracovává. Princip HAP popisuje podrobně její zakladatel, Ing. Andrej Dragomirecký, na svých internetových stránkách zde.

Jaké konkrétní problémy umí HAP řešit?

Pomocí HAP lze řešit např. pocity bezmoci, nejistoty, strachy a fobie (např. z výšek, vody, uzavřených prostor, z různých živočichů atd.), vztahové problémy, trauma ze ztrát (např. smrt blízké osoby, rozchody, pracovní postavení), trauma z úrazů a operací, závislosti, nejrůznější nevysvětlitelné tělesné bolesti, fantomové bolesti, migrény, sexuální poruchy, poruchy zraku, nespavost, nutkavé chování, zlozvyky, poruchy příjmu potravy a mnohé další psychické a psychosomatické potíže.

Je HAP nějak nebezpečná?

Nikoliv, Během sezení je klient při vědomí, tudíž si všechny události ze sezení pamatuje a plně si uvědomuje vše, co se během sezení děje.

Pracuje HAP s tzv. minulými životy?

HAP pracuje s faktem, že do paměti člověka se ukládá vše, co vnímají jeho smysly a to jak vědomě, tak i nevědomě. Vše tohle lze pomocí asociativního vybavování nalézt. Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasické vzpomínání si, je možné si vybavit i takové události a okolnosti, které lze vzhledem ke své povaze (evidentně se např. odehrávají ve středověku) považovat za tzv. minulé životy. Fakt, zda klient chápe danou událost jako minulý život či nikoliv, není důležitý. Podstatný je terapeutický účinek metody.

Jak se na sezení připravit?

Především je dobré přijít s odhodláním svůj problém skutečně řešit. O další se již postará terapeut. Klient by měl přijít přiměřeně sytý, aby jej během delšího sezení netrápil hlad; pití je připraveno, možnost kdykoliv navštívit toaletu je samozřejmostí. Doporučen je pohodlný neformální oděv.

Jak terapeutické sezení probíhá?

První sezení začíná rozhovorem, při kterém klient seznámí terapeuta s daným problémem a terapeut klienta s průběhem sezení a terapeutickým postupem. Jedno sezení trvá zpravidla 3 hodiny, vyjímečně může být i delší (zejména první sezení).  V průběhu regrese klient sedí v pohodlném křesle a po celou dobu samotné regrese má zavřené oči, přičemž jej terapeut cíleně vede k příčině problému, která se po nalezení zpracovává. Počet sezení, potřebných k vyřešení problému, je individuální, zpravidla je třeba více než jedno.

Pro koho není HAP vhodná?

Regresi může absolvovat prakticky kdokoliv, kdo je schopen verbální komunikace, tj. kdo může s terapeutem vést rozhovor. Je vyloučeno, aby byl klient při sezení pod vlivem návykových látek nebo halucinogenů. Minimálně dva dny před sezením by klient neměl konzumovat žádný alkohol. Užívá-li klient psychofarmaka, je třeba, aby na tuto skutečnost terapeuta předem upozornil! Není vhodné v den sezení užívat léky s tlumícím nebo sedacím účinkem (na bolest, na spaní apod).

Je vždy nutné, aby klient, jehož problém má být řešen, byl sezení osobně přítomen?

Přinejmenším je to vhodné, přesto však HAP zná postupy, které lze aplikovat i bez přítomnosti samotného klienta. Na dálku lze pracovat přes tzv. médium, kterým může být klientův blízký, popř. jakýkoliv jiný člověk, ochotný jako médium fungovat. Tento způsob práce se používá zejména u malých dětí, u nemohoucích osob či u osob, kterým je z jiných důvodů znemožněno mluvit.

Jak lze výsledky HAP poznat?

Výsledek HAP lze poznat velmi jednoduše. U fyzických problémů bolesti zkrátka odezní, či se jejich intenzita výrazně sníží, symptomy potíží zmizí nebo se výrazně zkorigují. Stejné je to u problémů psychického původu.

Pracuje HAP s fenoménem tzv. přivtělených duší?

Ano, pracuje. Pokud příčina problému vězí právě v tzv. přivtělené duši, pak není mnohdy samotná regrese tak účinná, člověk si špatně vybavuje apod. Zkušený terapeut však vliv přivtělené duše nebo jiné astrální entity dokáže spolehlivě identifikovat (buď během regrese samotné nebo již před ní) a podle toho pak také s klientem pracuje. O převtělených duších a jejich vlivu se více můžet dozvědět zde.

OBJEDNEJTE SE

Při objednávání vždy prosím uveďte své telefonní číslo! Odpověď můžete mít i v nevyžádané poště (spamu), kontrolujte ji prosím.

Aktuality

PŘEDNÁŠKA 21.9.2016

13.06.2016 18:17
  PŘEDNÁŠKA a BESEDA "Proč se (ne)bát Reiki?" Reiki je opředena mnoha mýty a koluje o ní mnoho zkreslených představ. O tom, co skutečně je Reiki, na jakém principu působí, v čem nám může pomoci, co je tzv. zasvěcení do Reiki, co má Reiki společné s akupunkturou, akupresurou nebo Metodou EFT...

SLEVY pro SENIORY

01.08.2016 09:25
Ve spolupráci s Pardubickým krajem poskytuji pro držitele Senior Pasu (registrovaná osoba nad 55 let věku) SLEVU ve výši 10% na každou absolvovanou terapii. Více ZDE.

NOVÝ ČLÁNEK

NUTKAVÉ PŘEJÍDÁNÍ (chorobná žravost)

03.03.2016 14:45
Žena, 50 let, váha 155 kg, trpící silným nutkáním přejídat se, zejména v emočně vypjatých situacích (jak sama říká, „byla jsem schopná v rozčílení naráz sníst, co jsem jen uviděla, třeba tabulku čokolády a sklenici kyselého zelí“), což má negativní efekt na její vysokou váhu, se kterou...

PROČ je TERAPEUTICKÁ práce PLACENÁ?

07.02.2016 11:12
Komentář z blogu Regresní terapie Svitavy k článku MIGRÉNA II a má reakce na něj:   "Četla jsem vaše stránky. Není vám hloupé si za dar uvádět lidi do minulých životů brát peníze??? Wikina"   Vážená paní (slečno) Wikino, obávám se, že jste si mé internetové stránky nepřečetla...

REGRESE, KINEZIOLOGIE, EFT dotaz klienta

25.01.2016 20:59
DOTAZ klienta a ODPOVĚĎ na něj (REGRESE, KINEZIOLOGIE, EFT)   dotaz: Popis metody mě nápadně připomíná kineziologii, o které jste však na Vaší přednášce o regresi říkal, že řeší pouze problémy vzniklé ve stávajícím fyzickém životě. Předpokládám, že metoda EFT řeší i problémy...

REIKI

O REIKI

10.12.2015 13:54
Reiki je inteligentní všetvořící životní energie, která je dostupná naprosto každému člověku a každé lidské i zvířecí tělo jí disponuje. Sama o sobě neléčí, jak se mnozí mylně domnívají. Může jí však být v těle nedostatek, což samo o sobě zapříčiňuje oslabení organismu, jehož následkem pak často...

Terapeutický výklad karet

O výkladu

10.12.2015 13:50
Pomocí mého výkladu karet dostanete možnost nahlédnout na řešený problém nebo na složitou životní situaci z vícero úrovní a pohledů. Dostanou se Vám informace, na základě kterých budete mít možnost pochopit okolnosti problému a najít pak příčinu jeho vzniku. Bude Vám nastíněn směr, kterým je...